Υπηρεσίες Ελέγχου & Διασφάλισης
(Audit & Assurance)

Ελεγκτικές
Υπηρεσίες

Η εξυπηρέτηση του πελάτη μας αποσκοπεί στις πιο ευέλικτες λύσεις και με την συμμετοχή των έμπειρων συνεργατών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου επιτυγχάνεται η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών...

Εταιρική χρηματοδότηση
(Corporate Finance)

Αποτιμήσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, στρατηγικές επενδύσεις, δάνεια μακροπρόθεσμα, ομολογιακά κ.ο.κ με τα εξειδικευμένα στελέχη της, προσεγγίζει τους πελάτες της για την επίλυση των πραγματικών αναγκών τους...

Υπηρεσίες ελέγχου
Φορολογικής συμμόρφωσης

Σκοπός του συγκεκριμένου ελέγχου είναι η φορολογική συμμόρφωση μιας εταιρείας με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η οποία προφυλάσσει και διασφαλίζει τόσο την ελεγχόμενη εταιρεία...

Χρηματοοικονομική
συμμόρφωση και αναφορά

Με γνώμονα την αξιοπιστία της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διερευνούμε σε βάθος την χρηματοοικονομική δομή (Financial position), τις ταμειακές ροές (Cash flow), την αποδοτικότητα (Profitability) της επιχείρησης...

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
Τουριστικού & Ξενοδοχειακού κλάδου

Ο τουριστικός και ειδικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος όπου κατέχει παγκοσμίως συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης, γνωρίζουμε ότι είναι από τους πιο σημαντικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας και δέχεται μεγάλες πιέσεις τόσο...

Ειδικοί έλεγχοι
προσυμφωνημένων διαδικασιών

Στα πλαίσια των Ελεγκτικών Υπηρεσιών με τα εξειδικευμένα στελέχη της αναλαμβάνει ειδικούς ελέγχους ποιότητας και αξιολόγησης και αφορούν οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους...

Αναδιάρθρωση
Επιχειρήσεων

ο συνεχώς εξελισσόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η υιοθέτηση όλο και πιο αυστηρών κριτηρίων στα κανονιστικά, ρυθμιστικά και νομοθετικά πλαίσια τα οποία αλλάζουν ραγδαία στις οικονομικές συναλλαγές αλλά και της διαρκώς...

Βιογραφικό

Δημήτρης Δημητρίου

Ο Δημήτρης Δημητρίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και απόφοιτος Οικονομικών επιστημών του «Πανεπιστημίου Πειραιά».
Ως Ορκωτός ολοκλήρωσε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο «Ινστιτούτο εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (ΙΕΣΟΛ).
Από το 1998 είναι μέλος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και εξασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως σήμερα. Έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος επί σειρά ετών σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες όπως, BDO, GRANT THORNTON και πρόσφατα στην BAKER TILLY HELLAS.

Τελευταία Νέα

Το τραπεζικό σύστημα καθώς και οι δανειζόμενοι οδηγήθηκαν σε ανυπέρβλητα

...

Όλοι ξέρουμε πως σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία θα

...

Διανύοντας το 9ο έτος ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η παρατεταμένη

...

Επικοινωνία

+30 6936964550

cpa@ddimitriou.com

ddimitriou.com