Άρθρα - Τελευταία Νέα

Our Latest News

Το τραπεζικό σύστημα καθώς και οι δανειζόμενοι οδηγήθηκαν σε ανυπέρβλητα προβλήματα που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2007 μέχρι και σήμερα. Οι προβλέψεις εταιρικών πτωχεύσεων θεωρείται ένα μείζον θέμα που απασχολεί τους επενδυτές, πιστωτές, τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ρυθμιστικούς φορείς. Η λύσεις που προτείνονται να υιοθετηθούν βρίσκονται σε μοντέλα αναδιάρθρωσης με διαγραφή μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Διανύοντας το 9ο έτος ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η παρατεταμένη οικονομική κρίση ανέδειξε ανυπέρβλητα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού κλάδου όσο και του δημοσιονομικού τομέα, με αποτέλεσμα να οφείλονται στις τράπεζες άνω των 100 δισ. ευρώ, ενώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία περίπου 130 δια ευρώ. Παρότι οι τράπεζες έχουν αναδιαρθρωθεί έως τώρα 3 φορές και έχουν καλύψει την κεφαλαιακή τους επάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη τις επισφάλειες των κόκκινων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχουν υποχρέωση να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια και να οριστικοποιηθούν οι επισφάλειες τους.

Μερικά χρόνια πίσω η ελληνική κοινωνία ένοιωθε ασφαλής έχοντας δίπλα της δύο κατηγορίες επαγγελμάτων. Τούς γιατρούς και τους δικηγόρους.

Η κάθε οικογένεια είχε τον «δικό της» γιατρό, και το «δικό της» δικηγόρο. Οι δύο αυτές κατηγορίες επαγγελμάτων κάλυπταν σχεδόν επί παντός επιστητού τις ανησυχίες και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ο μεν οικογενειακός γιατρός σύμβουλος από συνάχι μέχρι γεννητούρια, ο δε δικηγόρος από κλίση της τροχαίας μέχρι την αγορά του προικώου της μικρής Μαρίας.

Διανύοντας το 9ο έτος ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η παρατεταμένη οικονομική κρίση ανέδειξε ανυπέρβλητα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού κλάδου όσο και του δημοσιονομικού τομέα με αποτέλεσμα να οφείλονται στις τράπεζες άνω των 100 δισ. ευρώ, ενώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία περίπου 130 δισ. ευρώ.  Παρότι οι τράπεζες έχουν αναδιαρθρωθεί έως τώρα 3 φορές και έχουν καλύψει την κεφαλαιακή τους επάρκεια λαμβάνοντας υπόψη τις επισφάλειες των κόκκινων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχουν υποχρέωση να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια και να οριστικοποιηθούν οι επισφάλειες τους.

Το τραπεζικό σύστημα καθώς και οι δανειζόμενοι οδηγήθηκαν σε ανυπέρβλητα προβλήματα που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση από το 2007 μέχρι και σήμερα. Οι προβλέψεις εταιρικών πτωχεύσεων θεωρείται ένα μείζον θέμα που απασχολεί τους επενδυτές, πιστωτές, τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ρυθμιστικούς φορείς. Η λύσεις που προτείνονται να υιοθετηθούν βρίσκονται σε μοντέλα αναδιάρθρωσης με διαγραφή μέρους των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Οι οντότητες “δύνανται” να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Με την ψήφιση του Ν.4308/24-11-2014 και με βάση την οδηγία 34/2013 της Ε.Ε οι λογιστικές ρυθμίσεις βελτιώνονται, εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διάσπαρτοι ως σήμερα λογιστικοί κανόνες, όπως ήταν στον Ν.2190/1920, στον Ν.3190/1955, στον Ν.4095/2012 και σε άλλες νομοθεσίες.