Βιογραφικό

Δημήτρης Δημητρίου

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
CPA, AIA, ACA

Ο Δημήτρης Δημητρίου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και απόφοιτος Οικονομικών επιστημών του «Πανεπιστημίου Πειραιά».

Ως Ορκωτός ολοκλήρωσε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο «Ινστιτούτο εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (ΙΕΣΟΛ).

Από το 1998 είναι μέλος του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και εξασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ως σήμερα. Έχει εργαστεί ως διευθυντικό στέλεχος επί σειρά ετών σε διεθνείς ελεγκτικές εταιρείες όπως, BDO, GRANT THORNTON και πρόσφατα στην BAKER TILLY HELLAS.

Έλαβε τη Διεθνή Πιστοποίηση «Α.Ι.Α» στα «I.F.R.S», με την απόκτηση του «Diploma in International Financial Reporting Standards». To Ιανουάριο του 2011 απόκτησε τη Διεθνή Πιστοποίηση «Α.Ι.Α» σε θέματα «Στρατηγικής Επιχειρηματικής ανάπτυξης, με εργαλεία προϋπολογισμού, Κοστολόγησης & Business Plan» των επιχειρήσεων με το «Diploma in Management Accounting Costing (M.A.C)». Σήμερα βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του διπλώματος του ICAEW της Μεγάλης Βρετανίας του φορέα ACA.

Η εμπειρία του αφορά τακτικούς, φορολογικούς και οικονομικούς ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων και μη εταιρειών καθώς και δημοσίων οργανισμών (ΟΤΑ, ΤΑΜΕΙΩΝ κ.ά.), που έχουν συνταχθεί είτε σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που διέπουν την Ελληνική Νομοθεσία είτε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S), εργασίες εξαγορών, συγχωνεύσεων και μετατροπών, due diligence, evaluation και φορολογικού σχεδιασμού εταιρειών.

Από το 2002 ως σήμερα είναι εισηγητής σε εξιδεικευμένα σεμινάρια χρηματοοικονομικού, φορολογικού και επιχειρηματικού χαρακτήρα. Έχει διδάξει επί σειρά ετών τα Διεθνή Ελεγκτικά & Λογιστικά Πρότυπα καθώς και σεμινάρια με θέματα "I.F.R.S & Reporting", «Οffshore Companies», «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», «Αποτίμηση επιχειρήσεων», «Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός», ενδοεπιχειρησιακά, σε αναγνωρισμένες εταιρείες επιμόρφωσης, στο Οικονομικό Επιμελητήριο και σε άλλους επαγγελματικούς φορείς (ΠΟΦΕΕ, ΕΦΕΕΑ κ.ο.κ).

Το 2004, συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης του βιβλίου «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα I.F.R.S» της Grant Thornton και ως σήμερα δημοσιεύει άρθρα σε οικονομικές εφημερίδες και περιοδικά σχετικά με την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α και των Ε.Λ.Π.
Κατά την πρώτη μετάβαση των εισηγμένων εταιρειών στα I.F.R.S, ανέλαβε ως υπεύθυνος της οικονομικής διεύθυνσης του Ομίλου εισηγμένης εταιρείας στο κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών «ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε» και διεκπεραίωσε το project της μετατροπής των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 22 εταιρειών του Ομίλου.

Search