Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η εξυπηρέτηση του πελάτη μας αποσκοπεί στις πιο ευέλικτες λύσεις και με την συμμετοχή των έμπειρων συνεργατών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου επιτυγχάνεται η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

 

Η διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υφίσταται :

 • Με την πολυετή εμπειρία μας αποκωδικοποιούμε τις ανάγκες των ελεγχόμενων οντοτήτων και εξασφαλίζουμε την εύρυθμη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων.
 • Κατά τος σχεδιασμό του ελέγχου αναζητούμε με αμεροληψία την συνεργασία της εκάστοτε Διοίκησης προκειμένου να επιλέξουμε τις καταλληλότερες διαδικασίες ελέγχου για την οντότητα.
 • Επιλέγουμε τις περιοχές κινδύνου και καθορίζουμε τις απαραίτητες διαδικασίες, που επιτρέπουν την καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση.
 • Κατανοώντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εκάστοτε οντότητας επιτυγχάνουμε με το βέλτιστο τρόπο στην επίλυση προβληματικών θεμάτων.
 • Οι ομάδες ελέγχου αναφέρονται σε εξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη.

 

 • Έλεγχοι εταιρικών Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ/ΔΠΧΑ).
 • Έλεγχοι ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ΕΛΠ/ΔΠΧΑ).
 • Έλεγχοι ή επισκοπήσεις πληροφοριακών πακέτων για σκοπούς ενοποίησης.
 • Ετήσιοι έλεγχοι συμμόρφωσης για σκοπούς Reporting.
 • Οικονομικοί έλεγχοι για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Ειδικοί Έλεγχοι

 

Στόχος μας με την προσέγγιση του ελέγχου μας και συγχρόνως της διασφάλισης για εύλογη και αξιόπιστη παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων, είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία της οντότητας με γνώμονα την ανάπτυξη της.

 

Search