Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Τουριστικού & Ξενοδοχειακού κλάδου
(Tourism & Hospitality Services)

Ο τουριστικός και ειδικότερα ο ξενοδοχειακός κλάδος όπου κατέχει παγκοσμίως συγκριτικά πλεονεκτήματα ανάπτυξης, γνωρίζουμε ότι είναι από τους πιο σημαντικούς τομείς της Ελληνικής Οικονομίας και δέχεται μεγάλες πιέσεις τόσο από το εθνικό όσο και από το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

 

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, διεθνοποιημένο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος κλάδος, η KRS AUDIT με την εμπειρία της είναι σε θέση να  συμβάλλει ουσιαστικά στην αξιοποίηση των ευκαιριών και στην αντιμετώπιση των απειλών.

 

Αυτό επιτυγχάνεται με τα ενεργή συμμετοχή των στελεχών μας, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πιο κατάλληλης στρατηγικής που είναι εφαρμόσιμη στην δική σας επιχείρηση.

 

Παρέχουμε υπηρεσίες τόσο κατά το αρχικό στάδιο εισόδου στο κλάδο, όσο και στο στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησής σας, αλλά και όταν υφίστανται προβλήματα ύφεσης και χρειάζεστε χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωση ή ακόμα και εξεύρεση στρατηγικών επενδυτών.

 

Υπηρεσίες ανάπτυξης

 - Συγχωνεύσεις, μετατροπές, εξαγορές και πωλήσεις  
 - Μελέτη βιωσιμότητας με ανάλυση αγοράς
 - Εναλλακτική αξιοποίησης περιουσίας (π.χ αλλαγή χρήσης)
 - Εκπροσώπηση & προσωρινή διαχείριση (interim Management)
ξενοδοχείου (Management)  
 - Βελτιστοποίηση επιχειρηματικού μοντέλου
 - Χρηματοοικονομική & λειτουργική αναδιάρθρωση
 - Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας & κερδοφορίας
 - Βελτιστοποίηση εσόδων (revenue optimization)
 - Στρατηγική marketing,  
 

 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες & Συμμόρφωσης

 - Ελεγκτικές υπηρεσίες  (Audit & Assurance)
 - Λογιστικές & φορολογικές υπηρεσίες
 - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας (Compliance)

Search